Data policy

Ulsø Design Aps, Lindeallé 8, 7430 Ikast, udbyder bl.a. kollektions portfolio på hjemmesiden under domænenavnet www.plaisir.dk, en Facebook side på https://www.facebook.com/plaisirdenmark/ (”Facebook-siden”), ligesom Plaisir er tilstede på Instagram med kontoen: https://www.instagram.com/plaisirlingerie/

I forbindelse med at du anvender hjemmesiden under www.plaisir.dk, Facebook-siden, og/eller Instagram kontoen: plaisirlingerie, indsamler vi i Ulsø Design en række personoplysninger om dig og dine aktiviteter, som senere behandles, i overensstemmelse med Persondataloven.

De oplysninger, vi kan behandle, er:

Dit for- og efternavn, alder, køn, fysiske adresse, e-mail adresse, telefonnummer, samt de bestillinger du måtte have placeret via telefon, mail eller mundligt ved besøg af en af vore sælgere.

Oplysningerne om dig opbevares i ikke-krypteret form, ligesom de heller ikke transmitteres i krypteret form.​

PERSONDATAPOLITIK FOR ULSØ DESIGN A/S

FORMÅL MED PERSONDATAPOLITIKKEN
 Formålet med Ulsø Design’s persondatapolitik er at forklare, hvordan Ulsø Design indsamler, beskytter og anvender oplysninger, som kan henføres til en bestemt person.

Persondatapolitikken omfatter Ulsø Design’s behandling af persondata, som indsamles om dig som kunde hos Ulsø Design, når du bruger hjemmesiden under domænenavnet www.plaisir.dk, Facebook-siden, Instagram-siden, eller hvis du i øvrigt har accepteret at modtage materiale fra Ulsø Design.

DEFINITION
Ved ”persondata” forstås her oplysninger af enhver art, der kan bruges til at identificere dig som fysisk person, din virksomhed eller som relaterer sig hertil.


HVILKE OG HVORFOR INDSAMLER ULSØ DESIGN PERSONDATA?
Ulsø Design behandler oplysninger om dig, herunder dit for- og efternavn, din adresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om dine aktiviteter herunder forespørgsler, bestillinger, interesser, fokusområder, søgninger m.v.

Ulsø Design har brug for at behandle persondata vedrørende dig for at kunne drive sin virksomhed f.eks. for at kunne indgå aftaler med kunder ved behandling af kunders kontaktdata (navn, adresse, e-mailadresse, telefonnumre, firmaoplysninger) på baggrund af kunders ønsker og forespørgsler, for at kunne udvikle og levere koncepter og produkter samt relaterede ydelser indenfor områder, der relaterer sig til lingeri, badetøj, homewear og accessoires, til administrative- og markedsføringsmæssige formål f.eks. behandling af kunders interesse- og fokusområder, klarlægning af Ulsø Design’s produkter og ydelsers udbredelse, hvorvidt Ulsø Design’s Handelsbetingelser er accepteret, hvorvidt der er anmodet om at modtage elektroniske henvendelser eks. i form af nyhedsmails.

Ulsø Design forpligter sig til kun at behandle persondata i det omfang, det er nødvendigt for de ovenfor angivne formål.
INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER
Ulsø Design indsamler persondata når du benytter dig af hjemmesiden samt når du benytter dig af Facebook- eller Instagram-siden.
Ulsø Design kan også modtage alle former for persondata og andre oplysninger om dig fra forretningspartnere.
Ulsø Design modtager og registrerer automatisk oplysninger i Ulsø Design serverlog fra din browser, herunder bl.a. cookies.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER OG OFFENTLIGGØRELSE

Ulsø Design vil ikke videregive eller sælge dine persondata til tredjemand.
Ulsø Design vil dog – hvis det er nødvendigt – videregive dine persondata til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfælde:

Hvis Ulsø Design har opnået dit samtykke hertil;
Ulsø Design er nødt til at dele oplysningerne for at kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har anmodet om eller tilmeldt dig;
Ulsø Design reagerer på stævninger, eller andre retslige skridt;
Ulsø Design opdager, at dine handlinger ved brug af Ulsø Designs produkter og/eller tjenester er i strid med Ulsø Design’s Handelsbetingelser, denne Persondatapolitik eller Ulsø Design’s Information om brugen af cookies og/eller den til enhver tid gældende lovgivning;
Ulsø Design er forpligtet til at videregive oplysninger i henhold til lov;
Uanset foranstående giver du ved tiltrædelse af denne Persondatapolitik udtrykkeligt samtykke til, at Ulsø Design kan videregive persondata vedrørende dig til Ulsø Design’s samarbejdspartnere samt til Ulsø Design’s IT-leverandører, forudsat at ingen af disse anvender dine persondata i videre omfang end beskrevet her.

MULIGHEDER FOR AT REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA
Dine persondata bliver først slettet eller ændret, når du enten anmoder Ulsø Design om at gøre dette, når Ulsø Design selv vurderer, at Ulsø Design ikke længere har brug for dine oplysninger, eller hvis dine personoplysninger skal ændres.

Af hensyn til regnskabslovgivningen er Ulsø Design forpligtet til at opbevare nogle af dine persondata i minimum 5 år fra din seneste ordreafgivelse.

INDSIGT
Du kan til enhver tid anmode Ulsø Design om at oplyse, hvilken specifik information, Ulsø Design har registreret om dig, og til hvilket formål informationen er blevet anvendt.
Du kan rette henvendelse til: Ulsø Design A/S, Lindeallé 8, 7430 Ikast, e-mailadresse: bu@ulso.dk

ÆNDRINGER I ULSØ DESIGN’S PERSONDATAPOLITIK
Opbevaring af persondata er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.
Ulsø Design kan løbende og frit revidere denne Persondatapolitik.
Den til enhver tid gældende Persondatapolitik kan findes på hjemmesiden under domænenavnet www.plaisir.dk. Eventuelle ændringer, justeringer, revideringer m.v. vil være gældende fra offentliggørelsestidspunktet på hjemmesiden – også for så vidt angår de tidligere registrerede persondata.